μονωσεις

Μόνωση ονομάζεται η απομόνωση ενός χώρου από υγρά, θερμότητα, ψύχος και ήχο. Για να επιτευχθεί μόνωση χρησιμοποιούμε εξειδικευμένα, κατάλληλα υλικά με θερμομονωτικές ηχομονωτικές ή στεγανοποιητικές ιδιότητες. Πέρα από εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργειας, η μόνωση κάποιου χώρου η και ολοκλήρου κτιρίου μας επιτρέπει να χαρούμε στο έπακρο την διαβίωσή μας σε αυτό.

Θερμομόνωση: Η θερμομόνωση είναι σημαντικό μέτρο για την εξοικονόμηση ενέργειας. Η βελτίωσή της οδηγεί σε μείωση της απώλειας και αντιστοίχως κατανάλωσης ενέργειας των συστημάτων θέρμανσης, όπως καυστήρες, καλοριφέρ, κλιματιστικά ή άλλα σώματα ψύξης-θέρμανσης και βοηθά στην ταχεία ανάκτηση της θερμοκρασίας του χώρου.
Η μείωση του κόστους λειτουργίας σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια χρήση ενός κτιρίου οδηγεί στη βέλτιστη επένδυση των χρημάτων. Ένας χώρος κατοικίας με υψηλές προδιαγραφές για άνεση διαμονής, είναι πάντα ελκυστικός για τους μελλοντικούς αγοραστές ή τους ενοίκους. Ο παράγοντας αυτός θα παίζει μελλοντικά όλο και μεγαλύτερο ρόλο στη διαμόρφωση της εμπορικής αξίας ενός κτιρίου.

Ηχομόνωση: Είναι η μόνωση που έχει στόχο την απομόνωση του χώρου από εξωτερικούς ήχους αλλά και το αντίστροφο. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει σωστά η μόνωση σε έναν χώρο για άνετη διαβίωση χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις.

Υγρομόνωση: Είναι η μόνωση που γίνεται σε διάφορα σημεία του κτιρίου, όπου μπορεί να φτάσει το νερό της βροχής. Ένα παράδειγμα είναι η ταράτσα. Γίνεται τοποθέτηση υγρομονωτικού υλικού ώστε το νερό να μην διαπερνά τους τοίχους και να μην λιμνάζει, αλλά να αποβάλλεται από τα λούκια.